Mahnocular Kimlerdir ve Ne İçin Savaşıyorlar? / Rus Devriminde Anarşistler

1. Mahnocular, daha 1918’de, Ukrayna’daki Alman-Macar, Avusturya ve Hetmancı burjuva iktidarının tiranlığına karşı ayaklanan köylü ve işçilerdir. Mahnocular, Denikin yönetimine ve kökeni ne olursa olsun, başka her biçimdeki baskı, şiddet ve yalana karşı savaş bayrağını yükseltmiş olan emekçilerdir. Mahnocular, kendi emeğiyle, genelde burjuvaziyi ve şimdi de Sovyet burjuvazi’sini zenginleştiren, besleyen ve güçlendiren emekçilerdir.

2. Kendimize Neden Mahnocu Diyoruz? Çünkü, Ukrayna’da gericiliğin en karanlık günlerinde, ilk kez, emekçilerin her türlü ezilmesini protesto eden sesiyle bütün Ukrayna’yı çınlatan, tüm tiranlara, yağmacılara ve bizleri aldatmak isteyen politik şarlatanlara karşı mücadeleye çağıran sadık dost ve önder MAHNO’ydu; saflarımızda nihai amaca doğru, emekçilerin tüm baskı biçimlerinden kurtuluşuna doğru kararlı bir şekilde bizimle birlikte ilerleyen Mahno’ydu.

3. Kurtuluştan Ne Anlıyoruz? Monarşist, koalisyoncu, cumhuriyetçi ve sosyal demokrat komünist-Bolşevik parti hükümetlerinin devrilmesini ve bunların yerini, yöneticilerin ve onların keyfi yasalarının olmadığı, özgür ve bağımsız bir sovyet emekçi düzeninin alması gerektiğini. Çünkü asıl sovyet düzeni, şimdi kendisine sovyet iktidarı diyen, sosyal demokrat komünist-Bolşevikler’in yönetimi değildir; bir bütün olarak toplumun yanı sıra, tek tek tüm emekçilerin de kendi mutluluk ve refahlarını dayanışma, dostluk ve eşitlik ilkesine göre kendilerinin kurabileceği bir örgütlenmede, emekçilerin toplumsal yaşamının özgür, mutlu ve bağımsız yapısının örgütlenmesinde anlatımını bulan, daha yüksek, anti-otoriter ve anti-devletçi bir sosyalizm biçimidir.

4. Mahnocular Sovyet Sistemini Nasıl Anlıyorlar? Emekçiler, arzu ve isteklerini gerçekleştirecek olan kendi sovyetlerini, yani, devletçi sovyetleri değil, yönetici sovyetleri kendileri özgürce seçmelidirler. Toprak, fabrikalar, atölyeler, madenler, demiryolları ve öteki halk zenginlikleri, buralarda çalışan emekçilere ait olmalı, yani bunlar toplumsallaştırılmalıdır.

5. Mahnocular’ın Amaçları Hangi Yolla Gerçekleştirilebilir? Uzlaşmasız bir devrimle ve kaynağı ne olursa olsun, tüm keyfiliklerle, yalan ve baskıyla doğrudan mücadeleyle; ölümüne bir mücadeleyle, özgürce konuşma ve haklı bir dava için mücadeleyle, silah elde verilen mücadeleyle … Ancak tüm yöneticilerin ortadan kaldırılmasıyla; yalanlarının, politik ve ekonomik konularda olduğu kadar, devlet içindeki temellerinin de tümüyle yıkılmasıyla; ancak bir toplumsal devrim yoluyla devletin yıkılmasıyla, hakiki bir işçi-köylü sovyet düzeni sağlayabilir ve SOSYALİZM’e ulaşabiliriz.
BAŞKALDIRI ORDUSU (MAHNOCULAR)
KÜLTÜREL-EGtrSEL SEKSlYONU
27 Nisan 1920
İnternational Review of Social History, XIII, Bölüm 2, ss. 258-9, Rusça.

Rus Devriminde Anarşistler Kitabından Sayfa 156-157

Leave a comment

Your email address will not be published.


*