Dur! Oku! Düşün! / Rus Devriminde Anarşistler

Kızıl Ordu askeri yoldaş! Komiser ve komutanın seni, başkaldıran Mahnocular’ı yakalamak için buraya gönderdi. Önderlerinden aldığın buyruklarla barışçı köyleri yıkacak, arayacak, tutuklayacak ve tanımadığın insanları, halk düşmanları oldukları sana söylenen bu insanları öldüreceksin. Onlar sana, Mahnocular’ın, haydut ve karşı devrimci olduklarını söylediler. Sana anlattılar, sana buyruk verdiler, sana sormadılar, seni gönderdiler ve sen de, önderlerinin uysal bir kölesi gibi, yakalamaya ve öldürmeye gideceksin. Kimleri? Niçin? Neden? Bunun üzerinde düşün, Kızıl Ordu askeri yoldaş! Onurlu işçi ve köylü iktidarı yaftasını sahiplenen yeni patronların tuzağına zorla düşürülmüş olan sen, emekçi köylü ve işçi, bunun üzerinde biraz düşün.

Biz devrimci başkaldıranlar ve Mahnocular da, tıpkı kardeşlerimiz gibi, Kızıl Ordu askerleri gibi köylü ve işçileriz. Daha iyi, daha güzel bir yaşam için savaşıyoruz. Dolaysız amacımız asalakların ve komiser bürokratların olmadığı, devletsiz bir emekçiler topluluğuna ulaşmaktır.
Dolaysız amacımız, Bolşevikler’in iktidarının, herhangi bir partinin zorlamasının bulunmadığı, özgür bir sovyet düzeninin kurulmasıdır.
Bunun için, Bolşevik-komünist hükümet bizlere karşı, cezalandırma birlikleri gönderiyor. Denikin’le, Polanya toprak ağalarıyla ve öteki Beyaz Muhafız domuzlarla barış yapmakta acele ediyor; böylece, ezilenler adına ve tüm otorite boyunduruğuna karşı ayaklanan devrimci
başkaldıranların halk hareketini de daha kolay ezebilecektir.
Beyaz-Kızıl yüksek komutanlığın tehditlerinden korkmuyoruz. ŞİDDETE, ŞİDDETLE CEVAP VERECEĞİZ. Gerektiğinde, yalnızca bir avuç kalsak bile, devletçi Kızıl Ordu’nun tümenleriyle savaşa tutuşacağız.
Çünkü biz özgürlüğe aşık devrimci başkaldıranlarız ve savunduğumuz dava da haklı bir davadır.
Yoldaş! Bunun üzerinde biraz düşün. Kimlerden yana, kimlere karşısın? Bir köle olma – insan ol!
BAŞKALDlRAN MAHNOCULAR – Haziran 1920
International Review of Social llistory, XIII, Bölüm 2, ss. 268, Rusça.

Rus Devriminde Anarşistler Kitabından Sayfa 158

Leave a comment

Your email address will not be published.


*